Huisregels

Huisregels Margriet Winter Fair 2018

• Op en rond het evenemententerrein ben je verplicht aanwijzingen te volgen van de organisatie en haar medewerkers.
• Het is verboden te roken in de Brabanthallen.
• De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten van haar deelnemers.
• Gebieden buiten de hallen mag je niet betreden en zijn op eigen risico.
• Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.
• De toegangskaart of controlestrook dient de hele dag op verzoek van de organisatie getoond te kunnen worden.
• Het is verboden op en rond locatie folders, flyers of andere zaken te verspreiden en/of interviews/enquêtes af te nemen zonder toestemming van de organisatie.
• Zonder geldige accreditatie is het verboden om te fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/ of beeldopnamen van Margriet Winter Fair. De organisatie zal op straffe hiervan de apparatuur in beslag nemen en aanvaardt voor het in bewaring nemen hiervan geen enkele aansprakelijkheid.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en enige vorm van schade aan eigendommen en/of gekochte goederen van de bezoekers.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om jassen en tassen te controleren.
• Op locatie worden beelden en geluidsopnames gemaakt. Aanwezigen stemmen in met de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
• Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.
• In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.